Iskola bemutatása

Tantestület

Osztályok

Közlemények

Dokumentumok

Galéria

Vendégkönyv

Fórum

   Tantestület

Lőrik László
mb. intézményvezető, történelem-földrajz szakos tanár

Pappné Vankó Éva
igazgatóhelyettes; tanító, angol nyelvtanár
5. osztályfőnök
T A N T E S T Ü L E T


Bátyiné Nyemecz Julianna
szlovák nemzetiségi tanító

Berényi Zoltán
történelem - szlovák szakos tanár
7. osztályfőnök
Billingerné Sóti Lilla
iskolaotthonos tanító
3. osztály
Biri Magdolna
iskolaotthonos tanító (1.o.)

Fehér Jánosné
tanító, fejlesztő tanító
2. osztályfőnök
Fülöp Erika
gyógypedagógus

Henkeiné Tóth Rita
angol nyelvtanár

Király Gabriella
tanító, iskolaotthonos tanító
1.
Korodi Szidónia
magyar nyelv és irodalom, hit- és erkölcstan
8. osztályfőnök
Kramer Judit
angol nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom (7.o) és fejlesztő pedagógus

Kuthiné Pethő Andrea
napközis tanító, ének-zene
3. osztály
Lakó Márta
rajz - történelem szakos tanár (GYED)
GYED
Mácsárné Kossuth Katalin
tanító (GYED)

Philipp Károly
testnevelés

Pirger Mária
pedagógiai asszisztens

Sárvári Tamás
matematika - olasz szakos tanár
5. osztályfőnök
Szlucska Pálné
tanító
4. osztályfőnök
Tóth Erzsébet
napközis nevelő

Ó r a a d ó s z a k t a n á r o k


Magyarné Braunsteiner Márta
biológia-földrajz (7.o és 8.o )

Szathmáriné Ádám Réka
kémia

Szabó Apollónia
ének (7.-8.o)

Rajczi János
rajz és vizuális kommunikáció