Iskola bemutatása

Tantestület

Osztályok

Közlemények

Dokumentumok

Galéria

Vendégkönyv

Fórum

   Iskola bemutatása

A galgagyörki elemi iskola története

 

Evangélikus elemi iskola az 1700-as évek második felétől működött Tótgyörkön (Tóth Györkön). A XVIII. században az iskola épülete a község központi részén a templom alatt volt. Ma Ady Endre u. 2. sz. Szalmatetős, egy tantermes hosszú épületében volt kis lakrésze a tanítónak is. Itt 4 elemi osztályt végeztek a falubeli gyermekek.

A tótgyörki népiskolát eredetileg az evangélikus egyház működtette. Az esperesség iskolái közül elsőként államosították 1892-ben. Ettől kezdve a községi iskola evangélikus vallású tanítója volt az egyházközség kántora is.

A faluba illetve Pest és Nógrád megye számos településére költözött felvidéki szlovák lakók gyermekeit anyanyelvükön, szlovákul tanították az 1920-as évekig. A faluban, községházán a kommunikáció, a templomban az istentisztelet nyelve szlovák volt 1907-ig. Az 1910-es évek kormánypolitikája nyomán a magyar lett a tanítás és az istentiszteletek nyelve (havonta tartottak egy szlovák istentiszteletet).

Az elemi iskola az 1900-as évek elején új épületbe költözött a mai helyére, a Rákóczi út 6. szám alá. Az L alakú nyitott folyosós, zsindelytetős épület a kor igényeinek megfelelően épült. Az utca felőli részben 2 tantermet, az udvar felőli szárnyban 1 tantermet, padlásfeljárót és 2 szoba-konyhás (-kamrás) tanítói lakást alakítottak ki.

A 3 tanteremben 3 tanító oktatta a tantárgyakat a 6 később 8 osztálynak. Az 1. és a végzős 8. évfolyamok oktatása szinte mindig önálló csoportban történt. A többi tanuló összevont csoportokban tanult.

A 6., később a 7. osztály elvégzése után 1 év ismétlő következett. Az elméleti tananyag ismétlése mellett hetente 1 napon gyakorlati képzést kaptak a tanulók. Többek között gazdasági ismereteket, gyümölcsfák szemzését, szőlő- és növénytermesztést illetve a lányok a főzést, horgolást, hímzést sajátították el az ismétlő évben. (A tavaszi és őszi földmunkák idején gyakran hazaengedték a tanulókat az iskolából segítőnek az otthoni gazdasági munkák végzéséhez).

A II. világháború alatt 1944-45 telén az épületben sebesültellátó helyet rendeztek be az orosz (román) csapatok. (Ugyanekkor a Tahy kastélyban -ma Rákóczi út 12.- és az uraság cselédházában -ma Mácsai út 18-20.- alatt pékséget működtettek. Jellegzetes hasáb alakú, orosz kenyereket sütöttek itt. A környező házakat szálláshelynek, parancsnoki irodának használták).

Az iskola épülete ez idő alatt nem rongálódott meg jelentősebben. Nagyobb takarítás után ismét használhatóvá vált. A világháború után az iskolaépületen kívül a Gosztonyi család megüresedett nemesi kúriájában is tanítottak 2 teremben. Ugyanitt kapott helyet a könyvtár és a pedagógus szolgálati lakás is. Ma Kállói út 2. szám, az óvoda épülete. Az urasági parkban kialakított kertben, üvegházban gyakorlati növényteremesztést is tanítottak a tanulóknak.

A háború utáni időkben szegényes berendezés szolgálta a tanulókat, tanítókat. A falubeli "ezermesterek"  kecskelábú asztalokat és támla nélküli padokat készítettek a termekbe. Egészen az 1960-as évek elejéig 2 épületben folyt a tanítás. Ezután egy épületbe került minden tanulócsoport.

1976-tól 1989-ig a püspökhatvani iskola tagiskolájaként 4 alsó tagozatos osztály és 1 napközis csoport működött. 1989-től ismét 8 osztályos az iskola + napközi vagy tanulószoba.

Az épület 1994-ben befejezett bővítéséig váltott műszakban folyt az oktatás 5 tanteremben, valamint tornaterem és napközis helyiségek a másik Gosztonyi-féle épületben voltak. Az urasági park maradéka a napközis gyerekek játékparadicsoma volt évtizedekig. Az új épület megépülése óta az iskola 10 tanteremmel, 1 informatika szaktanteremmel, tornateremmel, öltözővel, szertárakkal 2 irodával rendelkezik.

A századok során a faluban élők jócskán kivették részüket az iskola és más közösségi épületek (óvoda, templom) építési, felújítási munkáiból illetve pénzadományokkal segítették az ismétlődő munkálatokat.

 

Az iskola jelene

Iskolánk 2008. január 1-jétől felvette a Gárdonyi Géza Általános Iskola nevet.

Tanulóink számos délutáni elfoglaltság közül választhatnak. Iskolánkban működik az aszódi Podmanizky zeneiskola kihelyezett tagozata, lehetőség van a zenetanulásra zongora, harmonika, hegedű hangszereken. Ezenkívül citera és néptánc szakkör is működik. Tanulóink többféle sportszakkörből is választhatnak pl.: labdarúgás , kézilabda, boksz és úszás.

A hagyományos szlovák nyelvtanítás mellett, 3. osztálytól angol nyelvet is tanítunk. A 2004/2005-ös tanévtől a szlovák nyelvet tanuló gyermekeknek lehetőségük van, hogy 7-8. osztályban alapfokú nyelvvizsgára való felkészítésen vegyenek részt. Azok a tanulóink akik az elmúlt években megszerezték az alap-, néhány esetben a középfokú nyelvvizsgát, nagyon hálásak a felkészítő tanároknak, hiszen ez a tudás, ez a bizonyítvány előnyt jelent számukra a továbbtanulásnál.

 

Az iskola és az itt tanító pedagógusok a múltban és a jelenben is a kultúra terjesztői, rendezvények szervezői. A legnevesebb falusi és nemzeti ünnepek, kirándulások a kisdobos-úttörő és leventefoglalkozások, dalárdák, pávakörök, túrák, sportesemények, mesejátékok, népszínművek előadása,  énekkarok, táncosok vezetése az iskolához és a tanítókhoz kapcsolódik.

 

Galgagyörk, 2008. november 05.

                                                                                                     Bátyiné Nyemecz Júlia

 

 

 

 

 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola elérhetőségei:

 

Cím: 2681 Galgagyörk, Rákóczi utca 6.

Telefonszám: 27/563-740; 27/563-741

Fax.: 27/563-740

E-mail: gyorksuli@gmail.com